Text Size

Nataljaon laia silmaringiga mitmekülgne inimene, kes on pärit Tallinnast. Ta on tegutsenud õigusnõustaja, koolitaja ja eksperdina avalikus, kolmandas ja erasektoris. Natalja on lõpetanud õiguse eriala ja täiendanud end politoloogia valdkonnas Saksamaal Hageni Ülikoolis. Ta on kirglik looduse sõber ja usub loomateraapia tervistavasse jõusse. Tal on rahvusvahelise suhtlemise ja koostöö pikaajaline kogemus. Ta valdab vabalt vene, eesti, inglise ja saksa keelt. Natalja usub, et probleeme on kergem ennetada, kui pärast lahendada.

 

Meie Nataljast: Ta on energiline ja sihikindel. Natalja jõuab alati kõikjale ja viib alustatu ellu. Ta on aktiivse ja avatud ellusuhtumisega ning usub, et ka võimatuna näivaid asju on võimalik lõpule viia.

 

Urmoon pärit Ida-Virumaalt ja elanud-toimetanud Narvas, Sillamäel, Viljandis, Tartus, Tallinnas. Urmo näeb noortes ja kogukonnas suurt potentsiaali. Ta on tegutsenud erinevates valdkondades, alustades lapse õigustest ja lõpetades kogukonna edendamisega. Tal on töökogemusi hariduse ja noorte valdkonas, sh töötanud huvijuhina, õpetajana, õppejõuna. Ta oli noortevaldkonna aasta koolitaja 2011. Urmo usub elukestvasse õppesse ja praktiseerib seda pidevalt. Ta on omandanud magistrikraadi haridusteaduses, õppinud religioonipedagoogikat ja avalikku haldust, hetkel täiendab end doktorantuuris. Ta on avaldanud mitmeid artikleid ja publikatsioone. Urmo valdab eesti, vene ja inglise keelt.

 

Meie Urmost: Ta on uskumatu töövõimega inimene. Urmo energia näib lõputu, tal on palju häid mõtteid ja tegutsemisindu. Tal on oskus kaasa haarata ja innustada ka kõige passiivsemaid inimesi.

 

Anu on hingelt ja päritolult saarlane. Tal on magistrikraad organisatsioonikäitumises. Anu on töötanud avalikus sektoris ning tegutsenud õppejõuna ja koolitajana vabasektoris. Ta on olnud noortekoolitaja seksuaalhariduse alal ja tegelenud aktiivselt noorte nõustamisega. Anu arvates on kõige olulise aluseks koostöö,  ta usub koostegutsemisse. Anu valdab eesti, inglise ja vene keelt.

 

Meie Anust: Ta on särasilmne ja hästi elurõõmus. Ta on oma tegemistes põhjalik ja terane. Anu on seltskonna hing, avatud suhtleja ja alati naerusuine. Ta on super aktivist ja teiste kaasaja. 

 

Laidion pärit Raplast, töötanud avalikus ja vabasektoris nii Tartus kui Tallinnas. Tal on magistrikraad avalikus halduses ja hetkel täiendab end doktorantuuris. Laidile pakub huvi kohalike omavalitsuste areng ja vabatahtlik tegevus. Ta on tegutsenud koolitaja ja õppejõuna ning usub sellesse, et hästi läbi mõeldud plaan on eduka ellurakendamise alus. Laidi valdab eesti, inglise ja soome keelt.

 

Meie Laidist: Ta on äärmiselt kohusetundlik, põhjalik ja analüütiline. Ta on kultuurilembeline ja temas heliseb muusika.